Exemple de factori de degradare a mediului inconjurator

Wednesday, 19th December 2018Allgemein

Lichidele, cum este Petrolul, deversate în Mare (prin accidentele petrolierelor, prin spălarea tancurilor PETROLIERE su prin scurgerile DIN puțurile PETROLIFERE sous-marin) ajung să fie împrăștiate în tot Oceanul de către curenții Marini. Ploile se combină cu fumée SIGD de uZine și de centralele PE cărbune, producând acid sulfurique diluat, responsabil de acidularea Apelor și de îmbolnăvirea pădurilor. Apele curgătoare folosite la răcirea instalațiilor se încălzesc Atât de mult încât distrug Flora și Fauna locală. Apele curgătoare Devin gropi de gunoi, dioxidul de Carbon și oxizii de Azot sunt purtaţi de vânturi la sute de KILOMETRI departare de coșurile Care le Emit în atmosferă și se întorc PE sol Sub formă de ploi acide. Aeronavele poluează, Cu Gazele de combustie pe care le elimină, troposfera înaltă și chiar stratosfera. Radiațiile Solare ce ajung PE Pământ sunt reflectate de atmosfera (26%) și de suprafața terestră (4%). Exploatarea nisipului și pietrișului DIN Albia râurilor îi modifică profilul longitudinale, accelerând eroziunea, Cu consecințe grave asupra peisajului. De Abia în ultimii Ani oamenii au înțeles ca mediul este strict necesar pentru supraviețuirea speciei umane și trebuie propreté prin politici ecologice STABILITE și respecttate la nivel mondial. Soare, emite radiații care sunt absormorsure în troposferă de dioxidul de Carbon și de vaporii de apă. Despădurirea necontrolată produire dégradarea lumii naturel și reducerea înalta și chiar stratosfera. Noul concept de dezvoltare durabilă, compatibilă cu Mediul, a Născut numeroase mișcări Ecologiste. Poluării Industriale i se adaugă CEA a Marilor zone Urbane, dată de încălzirea locuințelor și de folosira PE scară largă a autovehiculelor.

Radiațiile Solare, fie difuzate, Die reflectate, sunt absormorsure în atmosferă. Centralele nucleare sunt o sursă potențială de scurgere de radiații. Acestea DIN urmă determină dezvoltarea exagerată a microflorei (eutrofizare), în nui entul celorlalte microorganisme acvatice care nu vor mai avea suficient oxigen. Containerele de oțel sau Beton Armat cu deșeuri radioactive și corozive sunt deseori aruncate în Mare fără a se cunoaște Dacă acestea rezistă la acțiunea lumii marin pana la descompunerea conținutului Lor.